پرداخت موبایل
فیلم آموزش حسابداری
فیلم آموزش حسابداری
آموزش حسابداری
آموزش حسابداری
بخشنامه حسابرسی
آموزش حسابداری
 
 
 
 
 
 
در اینستاگرام همراه ما باشید
 
 
خرید پستی

خرید پستی

خرید پستی

خرید پستی

خرید پستی

خرید پستی

خرید پستی

خرید پستی
 
 
پروژه حسابداری
 
بخشنامه جدید موارد مشمول حسابرسی
 
خدمات مالی و حسابداری
 
 
 
 

نرخ بازده حسابداری

نویسنده: admin | تاریخ: 2 دی 1395 | بازدیدها: 17565

0 نرخ بازده حسابداری (Accounting rate of return )(همچنین به عنوان نرخ ساده ی بازده شناخته می شود) نسبت  تخمین زده شده سود حسابداری یک پروژه به سرمایه گذاری متوسط انجام شده در پروژه است. ARR (نرخ بازده حسابداری) در ارزیابی سرمایه گذاری استفاده می شود.
 
 
فرمول
نرخ بازده حسابداری از طریق فرمول زیر محاسبه می شود:
 
 نرخ بازده حسابداری
 
 

متوسط سود حسابداری، معنایی حسابی برای سود حسابداری که در هر سال طول عمر پروژه انتظار درآمدن ان مقدار می رود. سرمایه گذاری متوسط ممکن است به عنوان جمع ارزش دفتری ابتدایی و انتهایی پروژه تقسیم بر 2 باشد.نوع دیگر فرمول ARR از سرمایه گذاری اولیه به جای سرمایه گذاری متوسط استفاده می کند.
ARR بازگشت درصد است. گوییم اگر ARR=7% ، آنگاه این معنی را می دهد که از پروژه این انتظار می رود که از هر دلار سرمایه گذاری شده 7 سنت به دست آید (سالانه). اگر ARR مساوی یا بزرگتر از نرخ بازده مورد نیاز باشد، پروژه قابل قبول است. اگر آن پایین تر از نرخ مطلوب باشد، باید رد شود. زمانیکه سرمایه گذاری ها مقایسه می شوند، ARR بیشتر، نشان دهنده ی جذاب تر بودن سرمایه گذاری می باشد. بیش از نیمی از واحدهای اقتصادی ARR را در زمان ارزیابی پروژه ها  محاسبه می کنند .
قانون تصمیم گیری
تنها زمانی پروژه را قبول کنید که ARR آن مساوی یا بیشتر از نرخ بازگشت مورد نیاز حسابداری باشد. در موارد پروژه های متقابلا منحصر به فرد، آن پروژه ای را قبول کنید که ARR بیشتری دارد.
 
 
مثال ها
مثال 1:
از سرمایه گذاری اولیه ای به مبلغ 130 هزار دلار انتظار می رود که جریان نقدی سالانه ی 32 هزار دلار را برای مدت 6 سال تولید بکند. کاهش بها بر اساس خط مستقیم مجاز است. این تخمین زده می شود که پروژه ارزش اسقاط 10500 دلار را در پایان سال ششم تولید بکند. نرخ بازده حسابداری آن را با فرض نبودن هزینه ی دیگری بر روی پروژه محاسبه کنید.
 
 
حل
کاهش بهای سالانه = (سرمایه گذاری اولیه – ارزش ته مانده) ÷ حیات موثر در طول سالیان
کاهش بهای سالانه =  ($130,000 − $10,500) ÷ 6 ≈ $19,917
متوسط درآمد حسابداری =  $32,000 − $19,917 = $12,083
نرخ بازگشت حسابداری =  $12,083 ÷ $130,000 ≈ 9.3%
 
 
مثال 2:
دو پروژه متقابلا منحصر به فرد آمده در زیر را بر پایه  ARRبا یکدیگر مقایسه کنید. جریان های نقدی و ارزش های اسقاطی در واحد هزاردلار می باشند. از روش استهلاک مستقیم استفاده کنید.
 
 نرخ بازده حسابداری
 
 
مرحله 3: متوسط درآمد حسابداری
 
(42+50+27)/3=39.66                    
  
مرحله 4: نرخ بازده حسابداری  20.0% ≈ 198 / 39.666
از انجایی که ARR مربوط به پروژه ی B بیشتر است، پس این پروژه از پروژه ی A مطلوب تر است.
 
 
مزایا و معایب
مزایا
    مانند دوره ی بازپرداخت، این روش ارزیابی سرمایه گذاری به راحتی قابل حساب است.
    این روش عامل سودآوری سرمایه گذاری را تشخیص می دهد.

معایب
    این روش ارزش زمانی پول را نادیده می گیرد.فرض کنید، که ما ARR را برای مقایسه دو پروژه با سرمایه گذاریهای اولیه ی یکسانی به کار می بردیم. پروژه ای که درآمد سالیانه ی بیشتری در سال های بعدی حیات موثرش دارد ممکن است در جایگاه بالاتری نسبت به پروژه ای که درآمد سالیانه ی بیشتری در سالهای اولیه دارد، قرار داشته باشد، حتی اگر ارزش کنونی درآمد که توسط پروژه ی اخیر تولید می شود بالاتر باشد.
    می تواند در چند روش متفاوت محاسبه شود، بنابراین مشکل سازگاری و هماهنگی وجود دارد.
    این روش از درآمد حسابداری بیشتر از اطلاعات جریان نقدی استفاده می کند. بنابراین آن برای پروژه ای که هزینه ی نگهداری بالایی دارد مناسب نمی باشد، زیرا که امکان ادامه ی حیات آنها نیز به جریان نقدی به موقع بستگی دارد.
 
توجه: میانگین سود= سود بعد مالیات / عمر پروژه

موضوعات: آموزش حسابداری

بازدید کننده عزیز, شما هنوز به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.