پرداخت موبایل
فیلم آموزش حسابداری
فیلم آموزش حسابداری
آموزش حسابداری
آموزش حسابداری
بخشنامه حسابرسی
آموزش حسابداری
 
 
 
 
 
 
در اینستاگرام همراه ما باشید
 
 
خرید پستی

خرید پستی

خرید پستی

خرید پستی

خرید پستی

خرید پستی

خرید پستی

خرید پستی
 
 
پروژه حسابداری
 
بخشنامه جدید موارد مشمول حسابرسی
 
خدمات مالی و حسابداری
 
 
 
 

حسابداری سبز

نویسنده: admin | تاریخ: 22 مهر 1395 | بازدیدها: 7949

2
 حسابداری سبز(حسابداری زیست محیطی)
 
حسابداری سبز (همچنین معروف به حسابداری زیست محیطی) به دنبال سنجش بهتر پایداری توسط گسترش مقیاس های ناخالص رفاه ملی (محصول، سرمایه و غیره) برای دربرگرفتن مقادیر غیربازاری، در موارد خاص مشترک با کالاها و خدمات زیست محیطی است.  به علاوه، حسابداری سبز به دنبال یکی کردن هزینه ها و منافع حفاظت محیط زیست و تقلیل سرمایه ی ملی (دو مقیاس معمولا در سیستم های حسابداری ملی مانند تولید ناخالص داخلی دربرگرفته نمی شوند). باوجود اختلاف نظرات درمورد چگونگی انجام حسابداری سبز،این تکنیک به صورت جهانی مورد استفاده قرار گرفته و در ایالات متحده به خوبی برپا شده است.

چگونه حسابداری سبز می تواند در پایداری سهم داشته باشد؟
با یکپارچه سازی هزینه ها و منافع اجتماعی و بوم شناختی منتج از محیط زیست طبیعی با سیستم های حسابداری اقتصادی سنتی، حسابداری سبز، وابستگی متقابل و واکنش های دینامیکی بین سه رکن پایداری (اقتصاد، جامعه و محیط زیست) را مورد هدف قرار می دهد. ارزش گذاری دقیق تر هزینه ها و مزایای منابع طبیعی، ممکن است به توسعه ی اقتصاد، تجارت و خط مشی های توسعه ی مناسب تر و پایدارتر کمک کند.
ترکیب حسابداری سبز با حساب های اقتصادی ملی می تواند یک معیار پایداری را فراهم کند؛ بااین حال، پیشرفت های قابل ملاحظه در روش های سنجش و ارزیابی موردنیاز است. از منظر صرفا حسابداری، شکل های خاص سرمایه می تواند تقلیل یابد، یا در موردی شدید، اگر دیگر شکل ها بتواند جایگزین آن شود، بدون کاهش رفاه کلی به کلی حذف شود. البته، برای خدمات تامین زندگی طبیعت جایگزینی وجود ندارد و سوال درمورد چگونگی و زمان حسابداری برای این واقعیت، منبع بسیاری از بحث های موجود در حسابداری سبز است.

گام های اصلی در حسابداری سبز چیست؟
با این که درمورد موضوع حسابداری سبز بسیار نوشته شده است، روش رسمی مشترک یگانه ای درمورد آن وجودندارد. حسابهای اقتصادی و زیست محیطی اقماری (SEEA) یک تلاش بحث شده ی گسترده برای جمع آوری داده های اقتصادی و زیست محیطی در یک چارچوب مشترک با استفاده از حسابداری سبز است.  SEEA به عنوان یک مجموعه از گزینه های روش شناسی سازماندهی شده است که کاربران از بین آنها تکنیک هایی که بیشترین تناسب را با نیازهایشان دارد انتخاب میکنند. به علاوه، آکادمی ملی علوم یک سیستم حسابهای زیست محیطی تهیه شده توسط کمیته ی تحلیل اقتصادی (BEA) در 1994 معروف به حساب های اقماری اقتصادی و زیست محیطی یکپارچه را بررسی کرده است. با این حال، پیشرفت اندکی در توسعه ی یک سیستم استاندارد شده برای حسابداری سبز وجود دارد.
برخی از روش های گنبدوار استفاده شده به طور جاری برای حسابداری سبز شامل حسابهای منابع طبیعی، حسابداری گازهای گلخانه ای، تراکم زدایی حساب های ملی قراردادی، ارزش کالاها و خدمات زیست محیطی غیربازاری و تولید ناخالص داخلی سبز است.

نقاط قوت و محدودیت های حسابداری سبز در یک زمینه ی پایداری چیست؟
در نظریه، ازطریق حسابداری سبز، حساب های اقتصادی ملی می تواند هم یک تعریف مختصر از پایداری و هم یک پروسه ی عملی برای تعیین اینکه آیا پایداری بدست آمده است را پیشنهاد دهد. یک جامعه "پایدار" است اگر ارزش کالاها و خدماتی که شهروندانش استفاده می کنند در طول زمان کاهش نیابد و اگر آن جامعه سرمایه اش را به جای تقلیل، ثابت نگه دارد، مصرف کاهش نخواهد یافت. عوامل زیست محیطی ضروری در نظرگرفته شده در سیستم حسابهای ملی (SNA) یک مجموعه استاندارد برای توصیه های چگونگی جمع آوری مقیاس های فعالیت اقتصادی فراهم کرده است. عوامل زیست محیطی ضروری در نظرگرفته شده در SNA، مخارج زیست محیطی، کالاهای غیر بازاری، خدمات غیربازاری و مصرف سرمایه ی ملی هستند. برای حسابداری اثرات زیست محیطی در SNA، کالاها و خدمات زیست محیطی مختلفی باید تعریف شده و یک ارزش پولی اختصاص دهند. یک بحث بزرگ جاری که هنوز ادامه دارد، چگونگی رسیدگی به بهترین وجه به این موضوعات است. درحال حاضر، حساب های اقتصادی ملی موفق به دربرگرفتن کالاها و خدمات غیر بازاری مانند آنهایی که توسط منابع طبیعی و محیط زیست فراهم می شوند نشده است. بنابراین، تازمانی که بر این مانع غلبه شود، یک سیستم کامل حسابهای سبز ناممکن است.

چگونه حسابداری سبز می تواند برای پشتیبانی تصمیم گیری EPA به کار رود؟
حسابداری سبز، پتانسیل فراهم کردن تصمیم گیران EPA با روشی برای محاسبه ی سطح بخشی زیست محیطی و دیگر اثرات غیربازاری را دارد.  به طور مثال، پولی کردن کیفیت هوا و آسیب های آب وهوایی در منبع انفرادی و سطح بخشی برای تمام منتشرکنندگان اصلی برای شناسایی محلی که تمام خسارت های زیست محیطی، ارزش افزوده شان را گسترش می دهند.
باتوجه به داده های حساب ناقص، حسابداری سبز توسط EPA برای پشتیبانی تصمیم گیری به طور جاری مورد استفاده قرار نمی گیرد. با این حال، EPA برای نگهداری و توسعه ی ابزارها و مستندسازی آینده درمورد حسابداری زیست محیطی با موسسه ی Tellus همکاری می کند.

اطلاعات بیشتری درمورد حسابداری سبز را از کجا می توان یافت؟
•برنامه ی زیست محیطی ملل متحد، یک "حسابداری سبز: یک مرکز منابع مجازی" تهیه کرده است که یک پایگاه داده ی قابل جستجوی مواد و لینک های اینترنتی متعدد مرتبط با حسابداری سبز را فراهم می کند.
•دانشنامه ی زمین، مقالات آموزشی درمورد زمین، محیط زیست طبیعی آن و واکنش آنها با جامعه را فراهم می کند. آنها یک مقاله ی روشنگر در تشریح حسابداری سبز فراهم کرده اند.
رویکرد روشنی که حسابداری سبز را اجرا می کند
•بهبود عملکرد زنجیره ی تامین با اطلاعات هزینه ی زیست محیطی: مثالهایی از سازمان مشترک المنافع ادیسون، شرکت اندرسون و صنایع شیمیایی اشلند

منبع: دفتر ایمنی شیمیایی و جلوگیری از آلودگی EPA
مجموعه ی ابزارهای پایداری: حسابداری سبز؛ تحلیل چرخه ی عمر؛ تحلیل سود-هزینه
تصمیم گیرندگان شرکت ها معمولا هزینه ها و سودهای دردسترس مرتبط با عملکرد زیست محیطی، بهداشت و ایمنی (EH&S) شرکتشان را ندارند. چنین هزینه هایی ممکن است شامل نه تنها هزینه هایی که در طول تاریخ مرتبط با EH&S هستند، بلکه هزینه های مرتبط با مصرف مواد، نیروی کار و منابع سرمایه نیز باشد. شناسایی وسیع این هزینه ها دربین رویکردهای حسابداری سبز مدیریت زیست محیطی اغلب فرصت های مقرون به صرفه را برای جلوگیری از آلودگی و حذف ضایعات نشان می دهد و تصمیمات کسب وکار را که هم ازنظر مالی برتر بوده و هم برای محیط زیست سودمند هستند، ترغیب می نماید.
مدیریت زنجیره ی تامین، یک حوزه ی امیدبخش مشخص برای کاربرد تکنیک های حسابداری سبز است. بسیاری از شرکت ها راهبردهایی را دنبال می کنند که برروی کارایی بوم یا به عبارت دیگر ارتقای به کارگیری مواد برواحد تولید تاکید می کنند. با گسترش آن تلاش ها برای دربرگرفتن خرید، مدیریت صورت اموال، حمل مواد، انتقال و محاسبه ها، شرکت ها می توانند عملکرد زیست محیطی و هزینه را بیشتر ارتقا دهند.
روش های حسابداری سبز مدیریت زیست محیطی آن ها را قادر می سازد تا فرصت های با بیشترین قابلیت دوام را شناسایی کرده و کمیت آن را معلوم کنند.
این مجموعه از مطالعات موردی (PDF) (55pp، 252K) از دفتر ایمنی شیمیایی و جلوگیری از آلودگی EPA، این را که رویه های مدیریت زنجیره ی تامین چگونه می توانند با تعیین اثر مالی از فعالیت های کسب وکار که در عملکرد زیست محیطی شرکت دارند، بهبود یابد را نشان می دهد. به علاوه، این گزارش چگونگی توان یکپارچه سازی رویکردهای حسابداری سبز مدیریت زیست محیطی در فرایندهای کسب وکار جاری را نشان می دهد. این گزارش شامل موارد مطالعه ی فرایندهای چند انتظامی در سه شرکت زیر است: سازمان مشترک المنافع ادیسون، شرکت اندرسون و شرکت صنایع شیمیایی اشلند. با این که رویکردها بین این سه شرکت متفاوت هستند، هر کدام درس های ارزشمندی برای دیگر شرکت ها فراهم می کند.

سازمان مشترک المنافع ادیسون
تجربه ی سازمان مشترک المنافع ادیسون (ComEd)، یک شرکت بزرگ ابزار الکتریک واقع در شیکاگو با سود سالانه ی حدود 7 میلیارد دلار، نشان می دهد که ابزار الکتریکی و دیگر شرکت ها می توانند به طور موفق و اساسی هزینه ها و بارهای زیست محیطی شان را با رویه های حسابداری ابتکاری کاهش دهند. در 1993، ComEd شروع به شناسایی این کرد که مجموع هزینه های مدیریت مواد و تجهیزات بیشتر از هزینه ی مالکیت اولیه بود. به طور خاص، مدیران شرکت یافتند که از هزینه های مرتبط با مدیریت محیط زیست اغلب چشم پوشی شده است. این تصدیق منجربه فاز اول فعالیت های مدیریت چرخه ی عمر ComEd شد که آن ها را قادر ساخت سرمایه گذاری شیمیایی در ایستگاههای تولید را به حداقل برسانند. این کاهش ها و دیگر موفقیت های اخیر، ComEd را برای راه اندازی یک ابتکار عمل مدیریت چرخه ی عمر (LCM) رسمی در 1995 ترغیب کرد. از آن زمان، کارکنان مشغول در LCM ، مشارکت موثری با واحدهای عملیاتی ComEd برای ارزیابی هزینه ها و منافع چرخه ی عمر به طور منظم انجام داده اند.
ابتکار عمل LCM شرکت ComEd در حین فراهم کردن 50 میلیون دلار در سود مالی، حجم ضایعات را کاهش داده است. با این که این کسب ها شامل تقویت مدیریت زنجیره ی تامین، مدیریت تسهیلات و دیگر فرایندهای کسب وکار می شود، این مورد مطالعه برروی فعالیت های زنجیره ی تامین تمرکز می کند.

شرکت اندرسون
فعالیت های شرکت اندرسون نشان می دهد که چگونه یک شرکت می تواند عملکرد مالی و زیست محیطی اش را با استفاده از اطلاعات حسابداری سبز مدیریت محیط زیست در تصمیمات مدیریت زنجیره ی تامین، ارتقا دهد. به عنوان بزرگترین تولیدکننده ی پنجره های چوبی و درهای پاسیو در امریکای شمالی با سود سالانه ی حدود 1 میلیارد دلار، این شرکت زمانی که شروع به ترکیب ملاحظات زیست محیطی در تصمیمات خرید، حمل مواد، صورت اموال و منتقل کرد، به منافع مالی و زیست محیطی دست یافته است.
در اواخر دهه ی 1980، مدیران اجرائی در اندرسون، یک بخشنامه برای کارکنان خود برای کاهش سطوح انتشار مواد شیمیایی سمی صادر کرد. در پاسخ به این بخشنامه، مدیران اندرسون یک تیم متحد جلوگیری از آلودگی تشکیل داد که ماموریت آن حذف استفاده، انتشار و انتقال مواد شیمیایی خطرناک بود. این تیم چند انتظامی یک پروژه ی حسابداری زباله انجام داد، اهداف کاهش زباله را توسعه داده و پروژه های کاهش زباله را با موارد متعدد کسب وکار ترتیب داد که صرفه جویی های زیست محیطی و دیگر هزینه ها را کمی می ساخت. برای مثال، این تیم، خرید یک سیستم ارتقا یافته برای ترکیب رنگ ها و نقطه ی مصرف را براساس صرفه جویی ها از نرخ استفاده ی مواد ارتقا یافته و کاهش ضایعات ترتیب داد.
بر اساس موفقیت اولیه ی آنها، مدیران شرکت دریافتند که یک اجرای با نظم بیشتر تکنیک های حسابداری زیست محیطی می تواند توانایی آنها برای ایجاد موارد کسب وکار قوی برای بازه ی وسیعی از پروژه ها را ارتقا دهد. براین اساس، آنها پروسه هایی برای ارزیابی هزینه ی زیست محیطی برای تعدادی از فعالیت های مدیریت زنجیره ی تامین تهیه کردند. این فرایند منجر به موارد کسب وکار جامع تر و شفاف تر شامل نرخ داخلی مشروح زمانبندی بازگشت که صرفه جویی ها از افزایش کارایی مواد و کاهش ضایعات را جمع آوری می کند می شود.

صنایع شیمیایی اشلند
با این که تعدادی از شرکت ها رویه های حسابداری زیست محیطی را اتخاذ کرده اند، به نسبت تعداد کمتری به طور کامل این فعالیت ها را در روش های حسابداری هزینه ی برقرارشده شان یکپارچه کرده اند. واحد شیمیایی الکترونیک شرکت شیمیایی تخصصی اشلند به این یکپارچه سازی درحین یک تحلیل هزینه ی ساخت در 1999 دست یافت. تیم ممیزی متحد و یک مشاور خارجی، یک فرایند شناسایی و کمی سازی تعدادی از فرصت های کاهش هزینه را رهبری کردند. تعدادی از این فرصتها، هدف کلی شرکت در استفاده از مواد به طور کارامد و کاهش ضایعات را به حداقل رساندند.
این مورد مطالعه نشان می دهد که شرکت چگونه تحلیل هزینه ی ساخت و مطالعه ی هزینه ی EH&S آن را یکپارچه کرده و ابزارهای مشخصی که می تواند شرکت ها را کمک کند تا مقاصد مشابه را تحقق بخشند، فراهم می کند. این ابزارها شامل یک لیست مشروح از فعالیت های زیست محیطی، یک لیست نمایندگی مصاحبه شوندگان و یک کاربرگ اختصاص زمان برای گرفتن هزینه های پنهان EH&S می باشد. تلاش یکپارچه، حداقل یک فرصت کاهش هزینه ی قابل ملاحظه را آشکار ساخته و شرکت را جهت ملاحظه ی هزینه ی EH&S به عنوان بخشی از ممیزی های هزینه ی وسیع تر آن رهبری کرده است.

•آینده ی حفاظت دربرابر تشعشع :2025
منبع: دفتر هوا و تشعشع EPA
مجموعه ابزارهای پایداری: روش های آینده، حسابداری سبز، ارزیابی خطر، ارزیابی نما، حل مسئله ی همکارانه
آینده ی حفاظت دربرابر تشعشع :2025 (PDF) (81pp، 901K) یک گزارش درمورد چالش هایی که جامعه ی حفاظت دربرابر تشعشع درنسل بعدی با آن مواجه خواهد شد می باشد.همچنین یک کتابچه راهنما با تمرین هایی که مردم می توانند در زمینه ی حفاظت دربرابر تشعشع برای توسعه ی بهتر پاسخ ها برای آن چالش ها به کارگیرند می باشد. این یک محصول پروژه ی انجام شده توسط موسسه برای آینده های جایگزین با پشتیبانی از EPA ایالات متحده است. این پروژه شامل صدها نفراز مردم داخل و خارج جامعه ی حفاظت دربرابر تشعشع درحین یک دوره ی سه ساله بین نیمه ی دوم 1990 تا نیمه ی اول 2002 است.
این پروژه به نتایجی دست یافت که با آن در حال چالش است. سطر آخر این است که چالش های پیش رو آنقدر متعدد و جدی است که نمی توان با موفقیت ازطریق کسب وکار به طور معمول باآنها سروکار داشت. یک تغییر عمده در چشم انداز و رویکرد لازم است:
 

از

به

تمرکز منحصربه فرد برروی موضوعات، برنامه ها و بودجه های جاری

توجه بیشتر به بازه ی کامل چالش های مرتبط با تشعشع که جامعه با آن روبرو است، هدایت به تغییرات عمده در اولویت های فعلی

فرض ضمنی که آینده بسیار شبیه حال خواهد بود

تحقق این که اگر کسب وکار به شیوه ی فعلی ادامه یابد، آینده بسیار بدتر از حال خواهد بود

حفاظت دربرابر تشعشع اساسا با یک تمرکز برروی موضوعات به جا مانده تعریف می شود

ارزیابی این که اهمیت موضوعات به جامانده کاهش خواهد یافت و آینده نیاز به مرکزی اساسی حول توسعه ی رویکردهای پیشگیرانه تر برای 4 بخش کلیدی دارد: انرژی، امنیت ملی، صنعت و مصرف کنندگان و بهداشت

حملات رادیولوژیکی و دیگر اقدامات تروریستی ممکن به نظر می رسد اما اولویت بالایی نمی یابد

حملات رادیولوژیکی و دیگر اقدامات تروریستی، بسیار معتبر فرض شده و اولویت بالایی می یابد

پاسخ های واکنشی برای مسائل بعد از این که آنها جدی می شوند

رویکردهای آینده نگرانه و پیشگیرانه برای مسائل

کشمکش بین موقعیت های عمیقا متنفذ

تاکید برروی علم و قواعد مشترک بهتر برای کار جهت موقعیت بهتر

تاکید محدود برروی اطلاع رسانی و مشارکت عمومی به علت عادت های محرمانه از زمان جنگ سرد

تقدم شفافیت و حق دانستن عمومی؛ تاکید برروی آموزش عمومی و دسترسی بیشتر تاحد ممکن برای اطلاعات معتبر و مفید

حفاظت دربرابر تشعشع به عنوان یک جامعه به سوی آن

یکپارچه سازی حفاظت دربرابر تشعشع و محیط زیست از طریق قواعد مشترک برای هدایت عمل، پایگاه های داده ی ترکیب شده و هماهنگ سازی خطر

موضوعات: آموزش حسابداری

بازدید کننده عزیز, شما هنوز به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

<
آموزش حسابداری
 • تعداد مطالب: 0
 • تعداد نظرات: 2
 • آیدی یاهو:
9 شهریور 1393 15:10

amir

 • گروه کاربری: عضو سايت
 • تاریخ عوضیت: 4 شهریور 1393
 • وضعيت: آفلاين
 
سلام
متشکرم از مطلب مفیدتون.<
آموزش حسابداری
 • تعداد مطالب: 0
 • تعداد نظرات: 0
 • آیدی یاهو:
12 شهریور 1393 23:22

techni

 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
سلام
متشکرم.